Connect!

LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube: miljoenen mensen zijn virtueel met elkaar verbonden. We leven in een onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift van bedrijven naar sociale netwerken. Bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker. Er moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden. 'Connect!' is een welgemeende aansporing. Want het is tijd om te handelen, en wel nu. Op basis van onderzoek onder managers in Nederland, en gesprekken met tientallen bedrijven maak ik inzichtelijk welke stappen nodig zijn om die omslag te kunnen maken. Met concrete antwoorden op vragen als: Hoe kan ik zelf sociale netwerken gebruiken? Welke nieuwe business modellen ontstaan er? Op welke manier behouden we als organisatie aansluiting met de jonge, sociale netwerkgeneratie? Bedrijven kunnen een ontmoetingsplek worden voor connecties en creativiteit, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom is 'Connect!' een must voor iedere leider, manager of professional. Bestel Connect HIER