Op zoek naar de nieuwe leider

In dit netwerktijdperk zijn we op zoek naar organisatieleiders die voortdurend het functioneren van de organisatie en de daaraan verbonden professionals waarvoor ze verantwoordelijk zijn verbeteren. Ze streven op elk aspect naar meer toegevoegde waarde. Ze zijn buitengewoon nieuwsgierig, op zoek naar nieuwe ideeën zelfs als deze onconventioneel zijn. Bij dit alles zien zij zich als een facilitator, niet als de spil waarom alles draait. Ze zijn op de juiste momenten aanwezig maar laten veel van hun invloed op indirecte manier gelden. Tegelijk ontwikkelen de professionals zichzelf als een leider over hun carrière waarbij ze op sommige momenten ook de rol van de net genoemde organisatieleider op zich nemen.
 
Hoe meer professionals zelf leiding geven aan hoe ze (samen)werken, en hoe meer zij kiezen voor hun eigen doelen, voor zichzelf en voor de organisatie, des te meer zullen ze zich als een organisatieleider opstellen. Ze hebben immers zelf direct belang bij een werkomgeving, een netwerk dat ze maximaal faciliteert. Professionals zijn dan geen ‘consumenten’ meer van een organisatie, gestuurd door een klein groepje managers, die hen dient te faciliteren, maar ze zijn zelf direct onderdeel en belanghebbende in de organisatie, in het grotere verband en samenhang van collega’s, relaties en klanten. Het duidelijke verschil zoals we dat nu vaak nog zien tussen formele en informele leiders is aan het vervagen.