Hoe maken we de organisatie innovatiever?

Doe zoals het bedrijf Automattic. Laat medewerkers wekelijks bij elkaar komen om korte presentaties (in de stijl van TED-talks) aan elkaar te geven. Het format en de inhoud zijn vrij, als het maar over een passie van de betrokkene gaat. Neem de presentaties op en stream ze live via het internet, zodat ook collega’s die niet op kantoor zijn of op andere locaties in het land of op de wereld werken ze kunnen bekijken. Betrek deze collega’s door ze te laten participeren via bijvoorbeeld Twitter of Google Hangout. Zet de streams naderhand op Youtube of intranet voor de collega’s die ze later willen terugkijken. Besluit elke presentatie met een even korte brainstormsessie (van zo’n tien minuten) om te zien wat men heeft opgestoken en waar eventueel een link gelegd kan worden naar het verbeteren van de organisatie, producten en/of diensten. Als die vertaalslag niet lukt, is het ook prima; het gaat er vooral om het persoonlijke contact te versterken, elkaars passie te delen en de blik naar buiten te wenden.