De kracht van de toevallige ontmoeting

In de biografie over Steve Jobs vertelt auteur Walter Isaacson over de tijd waarin Jobs zitting had in de Raad van Bestuur van animatiestudio Pixar. In de plannen voor het nieuw te bouwen kantoor was voorzien in verschillende gebouwen voor de afzonderlijke afdelingen binnen Pixar. Jobs veegde dit plan echter onmiddellijk van tafel. Ontmoeting en samenwerking moesten centraal staan. Dit leidde tot een ontwerp voor een reusachtig atrium waarop alle kantoren uitkwamen, bedoeld om medewerkers uit te nodigen of zelfs te dwingen elkaar te ontmoeten.
Jobs zag het als volgt: ‘Als een gebouw niet uitnodigt om samen te werken, dan verlies je een groot deel aan innovatie en de magie die ontstaat uit de toevallige ontmoeting. Gedurende zijn hele carriere is Jobs bezig geweest om vaste posities te ondermijnen en afdelingsmuren te slechten, vaak zonder dat medewerkers dat door hadden.