Nieuwe kijk op strategie

Volgens traditionele inzichten moet je je strategie uitvoeren langs een van de drie lijnen: operationele excellentie (lage kosten), constante innovatie of heel klantgericht werken. Innovatie was een aparte afdeling, die doorgaans jaren bezig was voordat er iets uit kwam. Dat is totaal veranderd. Het tempo van veranderingen ligt vele malen hoger, er wordt op alle vlakken tegelijk geïnnoveerd, en bij de nieuwe bedrijven, de speedboten, zitten verandering en innovatie verweven in de hele organisatie. Nieuwe toetreders als Uber, Netflix, Airbnb en Zappos richten hun pijlen op alle drie de genoemde strategische terreinen. Door hun onlineplatform en -distributie hebben ze een heel laag kostenniveau, ze zijn voortdurend bereid en bezig om te innoveren en ze staan heel dicht bij de klant, vaak juist doordat ze zo klein en compact georganiseerd zijn. De uitdaging ligt dus niet meer in het kiezen van één focuspunt, maar in het creatief met elkaar weten te combineren van alle drie.