De gevangenis van het industriele tijdperk deel 1

Uit een Brits onderzoek blijkt dat 79 procent van de respondenten de ruimte om zelf hun tijd in te delen en vrij gebruik van internet belangrijker vindt dan de hoogte van het salaris. 21 Procent zou zelfs een baan weigeren als hij of zij onder werktijd geen toegang zou hebben tot sociale media. Deze opvatting blijkt overigens het sterkst te leven onder de groep 25- tot 35-jarigen, die over het algemeen meer dan de oudere generaties vertrouwd zijn met internet en sociale media, simpelweg  omdat ze ermee opgegroeid zijn. Of zoals onderzoeker Andrew Wyatt het formuleert: "Dit zijn mensen die toen ze geboren werden niet alleen een speen kregen, maar ook een mobiele telefoon en een laptop.Ze zijn altijd connected via e-mail en mobiele telefoons en hebben dat een onlosmakelijk onderdeel gemaakt van de manier waarop ze werken; ze gaan er gewoon van uit dat het er een onderdeel van is. Hun toegang tot sociale media blokkeren vinden ze net zo erg als dat je hun rechterarm zou afhakken". De beschikbaarheid van internet, en in het bijzonder sociale media, heeft voor een versnelling gezorgd in de verschuiving van industrieel naar kenniswerk. Bovendien is het makkelijker geworden om voor jezelf te beginnen, want de zaken waarvoor je tot voor kort een bedrijf nodig had (marketing, administratie, ICT et cetera) zijn nu ook voor zelfstandige professionals beschikbaar. Wat is dan nog de rol van bedrijven als werkgever? Photo Credit: M&C Saatchi, Kuala Lumpur, Malaysia