Aandacht geven in plaats van vragen

Aandacht geven in plaats van vragen. Het klinkt wellicht logisch, maar in de praktijk blijkt dat organisaties erg veel tijd kwijt zijn aan zichzelf. Een hierarchische structuur wordt niet voor niets vaak als piramide getekend. De aandacht richt zich van onder naar boven. Er wordt naar de top gekeken voor richting, zo wordt aandacht gegeven. En andersom wordt er vanuit de top van de piramide om aandacht gevraagd. Eenzelfde verhouding bestond er tot voor kort tussen product en consument. Producenten kochten aandacht van consumenten, veelal door massale marketinginspanningen: ‘Kijk, ik heb hier een heel mooi product dat je moet kopen.’ Binnen een organisatie kunnen diverse symbolen een uiting zijn van aandacht vragen, bijvoorbeeld een indrukwekkende functiebenaming of de beschikking over een secretaresse. Recent was ik bij een bedrijf waar de senioriteit van de medewerkers onder andere bepaald werd door het aantal ramen van hun kamer: twee ramen voor een manager, drie voor de vicepresident, een hoekkamer met vier ramen voor de directeur, en de raad van bestuur bevolkte een hele verdieping (met vast heel veel ramen) en had toegang via een eigen lift. In een Connected organisatie worden hi«rarchische structuren vervangen door netwerken. Hoe beter informatie door de netwerken stroomt, hoe beter de organisatie functioneert. En aandacht geven stimuleert dit proces. Essentieel hierbij is dat zoveel mogelijk informatie vrij binnen de organisatie beschikbaar is. Kennis en informatie zijn niet zozeer meer een doel op zich, maar een halffabricaat. Niet het behoud en de opstapeling van kennis bepalen je waarde voor de organisatie, maar juist de mate waarin en de snelheid waarmee je deze kennis deelt en verrijkt. Door informatie weg te geven cre«er je ruimte voor nieuwe informatie. Zo stimuleer je niet alleen de creativiteit en onderlinge synergie, er ontstaan ook nieuwe vormen van samenwerking. Photo credit: Adsoftheworld.com