De 'beste' mensen zullen nooit (lang) voor je werken

Nog steeds gaan we ervan uit dat de beste bedrijven die bedrijven zijn die de slimste mensen weten aan te trekken. Dit is echter een erfenis uit het industriele tijdperk. Het binnenhalen van de knapste koppen en ze vervolgens in meer of mindere mate afgeschermd van klanten hun werk laten doen, staat haaks op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de Connected wereld. Daar winnen juist de bedrijven die het best in staat zijn om de binnen en buiten de organisatie beschikbare kennis te laten rouleren en voortdurend te vernieuwen. Het belangrijkste concurrentievoordeel van de 21ste eeuw wordt de opbouw en het efficiente gebruik van de collectieve kennis en wijsheid van de medewerkers en hun netwerken. De snelheid waarmee kennis circuleert in een organisatie en in de wereld om die organisatie heen, wordt namelijk een van de doorslaggevende factoren in het al dan niet succesvol zijn in de ConnectedWereld. Deze circulatie is niet meer te orkestreren, het zal steeds meer aankomen op de toevallige ontmoeting. Om mee te komen is het namelijk van belang om voortdurend te innoveren. Transparantie, vertrouwen, bereikbaarheid, vakmanschap en authenticiteit zijn daarvoor belangrijke ingredienten, maar uiteindelijk komt het aan op het verbinden van de kennis in de diverse netwerken: dit noemen we social learning. Social learning wordt o.a. mogelijk gemaakt door sociale software. In hun artikel voor de Harvard Business Review beschrijven John Hagel III en John Seely Brown de waarde van deze sociale software. Zij omschrijven het als ‘softwaretools en platformen die dynamische, informele en gedeelde communicatie mogelijk maken tussen een groeiende groep van individuen.’ Hagel en Brown wijzen op de onderbelichte resultaten die de toepassing van sociale software oplevert. Zij halen het voorbeeld aan van het Amerikaanse ict-bedrijf Osisoft. Door het gebruik van sociale software daalde de tijd die de klantenservice nodig had om tot een oplossing te komen gemiddeld met 21 procent. Uiteraard levert dit direct een financiele besparing op, maar het verhoogt vooral de waardering door de klanten. Sociale software zorgt ervoor dat informatie makkelijk vergaard, gedeeld en opgeslagen kan worden. Doordat de platformen voor iedereen toegankelijk zijn, zorgen ze voor de opbouw van de benodigde collectieve intelligentie.