"Van alle wilde en visionaire voorstellen die ik heb gezien, is dit wel de meest buitensporige"

Rowland Hill kon het niet meer aanzien, dit was nu de zoveelste keer dat hij het meemaakte. Deze keer was het een jonge vrouw die te arm was om de brief van haar verloofde te ontvangen. Hill, van origine onderwijzer, was in de 19de eeuw gedurende bijna twintig jaar werkzaam voor de Engelse posterijen. Het onrecht waar Hill getuige van was, kwam voort uit het feit dat tot 1839 niet de verzender van een brief de portokosten betaalde, maar de ontvanger. In een aanzienlijk aantal gevallen had deze daarvoor niet voldoende geld of was hij zelf niet thuis. Dit was natuurlijk een volstrekt inefficient systeem, waarin brieven en pakketten continu heen en weer werden gestuurd, en het sloot totaal niet aan bij de eisen die de in opkomst zijnde industriele revolutie stelde. In een uitgebreide notitie rekende Hill zijn superieuren voor dat het laten betalen door de verzender de productiviteit van de postbodes wellicht wel met een factor acht zou verhogen. Niet iedereen was het met hem eens, getuige de uitspraak van de toenmalige postmaster general Lord Lichfield: ‘Van alle wilde en visionaire voorstellen die ik heb gezien, is dit wel de meest buitensporige.’ William Leader Maberly, secretary to the post office, deed er nog een schepje bovenop door Hills voorstel als nieuwlichterij af te doen met de woorden: ‘Dit plan gaat tegen elke vorm van het gezonde verstand in, het is niet gebaseerd op feiten, maar juist geheel op aannames.’ Onder druk van handelaren, fabrikanten en bankiers kreeg Hill echter in 1839 alsnog toestemming om zijn systeem gedurende twee jaar uit te proberen en daarna in te voeren. Hij zorgde zo voor een enorme impuls in het handelsverkeer en de administratieve afwikkeling daarvan. Een zelfde uitdaging zien we bij de overgang van het industriele naar het netwerktijdperk. Ook hier blijken bepaalde bestaande systemen erg verouderd en werken contraproductief. Photo credit: http://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4178226353/