En nu waar het werkelijk om gaat

Brian Solis schreef onlangs een interessant stuk op zijn blog over 'The end of social media 1.0'. Ik lees zijn betoog als de slag van social media als 'doel op zich' naar social media als een 'middel om een doel te bereiken'.Nu de participatie-graad in een aantal online netwerken bijna maximaal is en de groei flink begint af te vlakken en nagenoeg elk bedrijf wel een, al dan niet slapend, Twitter of Facebook account heeft, komt de logische vraag: en wat gaat ons dit nu brengen?Ik verwacht dat we het steeds meer zullen gaan hebben over 'sociaal kapitaal'; de productiefactor van de nabije toekomst. De term ‘sociaal kapitaal’ werd geïntroduceerd door dr. Robert Putnam en wordt door hem beschreven als een belangrijk aspect van de kwaliteit van onze nieuwe samenleving. Het gaat daarbij om betrokkenheid bij elkaar, onder andere via sociale netwerken.Sociaal kapitaal verenigt twee schijnbaar tegenstrijdige bewegingen: aan de ene kant stimuleert het individualisme. Het vraagt namelijk om eigen ideeën en meningen. Het eindeloos rondsturen van content van anderen voegt uiteindelijk niets toe aan de opbouw van het collectieve sociale kapitaal.Elke professional en organisatie moet daarom voor zichzelf nagaan welke unieke bijdrage hij of zij kan leveren, en dat lukt alleen door dicht bij de eigen belangen en ambities te blijven. Tegelijkertijd gaat het om een steeds grotere gevoeligheid voor het collectieve. We zijn ons steeds meer bewust van onze keuzes over welke informatie we tot ons nemen. Daarmee creëren we een voortdurend veranderend netwerk van interesses en bijpassende contacten en een oneindig uitdijende zee van kennis.