Social learning: de kracht van de toevallige ontmoeting

Voor mijn boek IedereenCEO interviewde ik Wim de Gier die voor LeasePlan International verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van een intern sociaal netwerk LinkedPeople. Over het hoe en waarom vertelt hij: ‘Het is begonnen op het punt waarop we als organisatie gesteld hebben dat ons bedrijf niet alleen maar gaat over het leasen, verhuren en financieren van auto’s, maar in essentie gaat over onze mensen en de verbindingen die ze met elkaar hebben. We zijn een decentrale organisatie met 38 vestigingen in 30 landen en meer dan 6000 man personeel, dan is een effectieve communicatie en een snelle toegang tot kennis essentieel. Alleen als we dat op orde hebben, kunnen we sneller reageren op onze klanten en daardoor onze innovatiesnelheid verhogen. Met bestaande communicatiemiddelen zoals e-mail lukt dat maar heel beperkt. Je moet dan ten minste iemands naam weten om hem of haar te kunnen benaderen en daardoor blijf je vaak in hetzelfde kringetje hangen van mensen die je al kent, meestal omdat je ze ergens fysiek ontmoet hebt. Zo is het project LinkedPeople ontstaan. Hiermee willen we een intern sociaal netwerk ontwikkelen om zo kennis sneller te laten rouleren.’ Deze stap van Leaseplan is heel goed te begrijpen. De snelheid waarmee kennis circuleert in een organisatie en in de wereld om die organisatie heen, wordt namelijk een van de doorslaggevende factoren in het al dan niet succesvol zijn in de ConnectedWereld. Deze circulatie is niet meer te orkestreren, het zal steeds meer aankomen op de toevallige ontmoeting. Om mee te komen is het namelijk van belang om voortdurend te innoveren. Transparantie, vertrouwen, bereikbaarheid, vakmanschap en authenticiteit zijn daarvoor belangrijke ingredi«nten, maar uiteindelijk komt het aan op het verbinden van de kennis in de diverse netwerken: dit noemen we social learning. In hun artikel uit oktober 2010 voor Harvard Business Review beschrijven John Hagel iii en John Seely Brown de waarde van deze sociale software. Zij omschrijven het als ‘softwaretools en platformen die dynamische, informele en gedeelde communicatie mogelijk maken tussen een groeiende groep van individuen.’ Hagel en Brown wijzen op de onderbelichte resultaten die de toepassing van sociale software oplevert. Zij halen het voorbeeld aan van het Amerikaanse ict-bedrijf osisoft. Door het gebruik van sociale software daalde de tijd die de klantenservice nodig had om tot een oplossing te komen gemiddeld met 21 procent. Uiteraard levert dit direct een financi«le besparing op, maar het verhoogt vooral de waardering door de klanten. Sociale software zorgt ervoor dat informatie makkelijk vergaard, gedeeld en opgeslagen kan worden. Doordat de platformen  voor iedereen toegankelijk zijn, zorgen ze voor de opbouw van de benodigde collectieve intelligentie. Essentieel om als organisatie te overleven in de 21e eeuw. Photo credit: http://www.flickr.com/photos/hanspoldoja/5001818922/