Bestaat jouw baan over 10 jaar nog wel?

Bij een aantal zakelijke dienstverleners denk ik mee over hoe hun organisatie er over pakweg 10 jaar uitziet. En dan vooral welke impact de Connected wereld daarop heeft. Dan grijp ik wel eens terug op een klassieke theorie van David Maister zoals hij die o.a. in zijn boek 'managing a professional services firm' uitwerkt. En zijn theorie blijkt in het licht van de opkomst van 'social technology' verrassend actueel. Maister maakt hierbij een vierdeling. Gebaseerd op twee gegevens, om te beginnen de mate waarin er klantcontact is en daarnaast de mate waarin een werkproces gestandaardiseerd kan worden met de focus op uitvoering ten opzichte van meer maat- en denkwerk. Rollen met weinig direct klantcontact en voornamelijk routinematig werk zullen verder geautomatiseerd worden. Dus bijvoorbeeld administratieve functies worden in de toekomst geautomatiseerd of verplaatst naar online 'crowd work' marktplaatsen. Ook de meer reguliere managementtaken zouden hier wel eens onder kunnen vallen. De komende jaren zullen we dus een grote kaalslag zien binnen bedrijven wanneer het aankomt op meer routinematig kenniswerk en het managen er van. Waar de productiearbeid verplaatst werd naar lage lonen landen, zullen deze functies door wereldwijde online netwerken van zelfstandige professionals vervuld gaan worden Hij maakt het model en de werking er van inzichtelijk aan de hand van vier rollen in de zorg. De apotheker, verpleegkundige, hersenchirurg en de psychotherapeut.In het geval van de apotheker is er relatief weinig klantcontact en is het vooral uitvoerend werk. De klant wil een standaardoplossing tegen zo laag mogelijke kosten en heeft weinig behoefte aan advies of andere vormen van persoonlijk contact. De verpleegkundige in het model heeft daarentegen veel klantcontact en de focus ligt meer op fysieke uitvoering. Innovatie heeft daarbij geen hoge prioriteit. In tegen stelling tot de apotheker is hier het persoonlijk contact wel van belang. In het geval van de hersenchirurg is er ook weinig klantcontact, maar is het in hoge mate ‘maatwerk’. Daarvoor is juist wel veel creativiteit en innovatie nodig. De klant zoekt een heel specifieke oplossing voor zijn of haar probleem. Professionals en hun werkgevers of partners die zich in dit veld begeven bieden unieke oplossingen voor steeds unieke problemen.Geld is maar zelden een issue voor klanten zolang het resultaat maar voldoet.De psychotherapeut heeft juist weer veel klant contact, maar hierbij ligt de focus bijna geheel op denkwerk. Hier is weer behoefte aan maatwerk alleen wil de klant onderdeel zijn van het proces om tot dat maatwerk te komen. Foto: http://www.flickr.com/photos/peterkaminski/860512054/