Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we het zo kunnen beheersen dat er niets verandert

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf die ik sprak, weigerde een directeur Innovatie aan te stellen: 'Dat zou betekenen dat innovatie in een afdeling past, dat je er muren omheen kunt zetten en het kunt vangen in een organigram en richtlijnen. Ik wil juist dat iedereen innovatief werkt en denkt.' In de huidige Connected wereld  kan innovatie niet meer enkel ingebed worden binnen de grenzen van de organisatie. Uiteraard blijven organisaties zelf een belangrijke motor voor de eigen innovatie, alleen gaan de ontwikkelingen buiten dezelfde organisatie zo snel, dat het nagenoeg onmogelijk is om deze op eigen kracht, zonder hulp van buitenaf, bij te houden. Dit betekent dan ook dat de rol van een innovatie- of research & development-afdeling drastisch verandert. In plaats van sterk intern gericht zullen deze afdelingen zich juist naar de 'randen' van de organisatie moeten begeven om zo maximaal contact te maken met andere netwerken. Voor veel bedrijven is het betrekken van de buitenwereld in hun innovatieproces een veranderingsproces voor de lange termijn. Ze hebben te maken met een cultuur die vaak al lang bestaat en meestal ook nog geworteld is in het industri«le tijdperk. Voor nieuwe bedrijven geldt dat uiteraard niet. Internetbedrijven nemen veel jonge mensen aan die van nature al vertrouwd zijn met het digitale tijdperk en daarmee impliciet de cultuur bepalen. In al langer bestaande, grote organisaties vergt dat een proces van jaren want de (indirecte) weerstand is vaak groot. Of zoals prof. dr. ir. Jan Buijs, verbonden aan onder andere de Technische Universiteit Delft, het formuleert: ‘Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we het zo kunnen beheersen dat er niets verandert.’ Het gaat ook om het stimuleren van interne bewustwording en het maken van meetbare statements. Om leiderschap dus; nu al het woord van 2012.