Zonder feedback geen invloed

Dankzij digitale technologie kunnen we nu in kaart brengen hoe een medewerker zich relateert tot anderen (collega’s, klanten, leveranciers, om het even wie) en in welke mate hij met anderen communiceert en informatie deelt. We maken een eerste begin om de online invloed van medewerkers in en buiten de organisatie in kaart te brengen. Daaruit kunnen we concluderen wie wie beïnvloedt en in welke mate. Cruciaal echter bij het opbouwen van relevante online invloed is toegang tot hoogwaardige feedback: input van anderen die ervoor zorgt dat je enerzijds gewaardeerd wordt voor je bijdrage, en die je anderzijds uitdaagt om (nog) beter informatie te genereren, te duiden en te distribueren. Een 'slimme' organisatie opbouwen lukt alleen in een transparante omgeving waarin medewerkers zelf doelen stellen, elkaar daarover bevragen, met elkaar teams samenstellen en voortdurend feedback ontvangen op hun activiteiten. Hierdoor leren medewerkers sneller en meer, waardoor de organisatie steeds slimmer wordt en flexibeler ten opzichte van de veranderende buitenwereld.

photo credit: Flickr Creative Commons