Wat mensen raakt, is wat je met passie doet

Een paar jaar geleden besloot ik om de managementrol die ik had bij een organisatie neer te leggen. Naar mijn gevoel liep het niet zoals ik het voor ogen had en ik werd er niet bepaald gelukkig van. Me wentelend in zelfmedelijden liep ik daar tegenover een gewaardeerde en naar bleek wijze collega over te mokken. Hij hoorde mijn gezeur even aan en sprak toen de zin die ik me altijd zal herinneren: “ach, wat maakt het uit. Niemand zal zich over 10 jaar herinneren wat je gemanaged hebt, wat mensen raakt is wat je met passie doet”. En die opmerking was raak, want hoe druk ik het ook had met vergaderen, functioneringsgesprekken en heisessies, veel passie zat er niet meer in. Onwillekeurig moest ik daarbij denken aan een aantal van mijn voorvaderen. Mijn overgrootvader was een niet onverdienstelijk schilder van stillevens, zijn neef deed vooral landschappen. Mijn grootvader schilderde als tiener geweldig mooie reclameposters en ook mijn eigen vader tekent en schildert dat het een lieve lust is. In hun tijd, het industriële tijdperk, was het echter niet de bedoeling deze talenten te etaleren. Mijn overgrootvader en zijn neef dienden bijna hun halve leven in het leger, mijn grootvader was huisschilder en arbeidstherapeut. Mijn vader is de enige die van zijn passie deels zijn beroep heeft gemaakt, en dan nog met flinke inzet en dito tegenwerking.

Volgens mij is juist het volgen van je passie de sleutel tot geluk in je werk en het ondernemen. Echter ondanks al onze verworvenheden, blijken we nog steeds slecht in staat om binnen organisaties ons volledig potentieel te ontwikkelen. Nog steeds worden capaciteiten van mensen onvoldoende benut en aangewakkerd. Een onderzoek van Deloitte naar onder andere passie en geluk op het werk. Werknemers werden bevraagd over het plezier in en de betrokkenheid bij hun werk. Naar aanleiding van hun antwoorden werden ze ingedeeld in vier categorieën: ‘afgehaakt’, ‘passief’, ‘verbonden’ en ‘gepassioneerd’. Slechts 20 procent kon ‘gepassioneerd’ worden genoemd en een schamele 22 procent ‘verbonden’. De meerderheid van de bevraagde werknemers viel dus in de categorie ‘passief’ of ‘afgehaakt’.

De aspecten die als belangrijkste worden genoemd voor geluk op het werk zijn ‘autonomie’, ‘betekenisvol werk doen’ en ‘meer en dieper gaande contacten hebben’. Blijkbaar zijn deze zaken niet makkelijk te realiseren in organisaties, waardoor steeds meer mensen kiezen voor een andere arbeidstoekomst; die van ondernemer.

photo credit: Flickr Creative Commons