Radicale transparantie als cultuur binnen Spotify

Auteur Daniel Pink is gefascineerd door wat mensen drijft in hun werk. De uitkomsten van talloze onderzoeken bracht hij oa samen in het boek Drive. Naast aspecten als ‘meesterschap’ en ‘zingeving’ is het ervaren van autonomie in hoe je als werknemer je werk inricht de belangrijkste motivator. Er is echter een aantal belangrijke voorwaarden aan die autonomie verbonden: je moet een duidelijk doel voor ogen hebben, de vrijheid krijgen om de stappen te zetten die je nodig acht om daar te komen, toegang hebben tot de benodigde instrumenten en kennis, inzicht in je voortgang en feedback op wat wel werkt en wat niet werkt. Voorzichtig zijn steeds meer organisaties hiermee aan het experimenteren. Met Johan Persson, bij Spotify verantwoordelijk voor de organisatie-ontwikkeling, sprak ik over hoe deze visie actief wordt toegepast. Medewerkers van Spotify kunnen zich met elkaar aan verschillende doelen verbinden en krijgen dan ook automatisch en real-time alle updates die met die doelen te maken hebben. Hierdoor zijn ze tot in hoge mate in staat om zichzelf als team te managen. ‘Elke doelstelling is voor iedereen te vinden en iedereen kan zich eraan verbinden als ze denken er een bijdrage aan te kunnen leveren; van receptionist tot CEO’ aldus Persson.

photo credit: http://www.flickr.com/photos/asilentthing/8579506692/