20 vragen & antwoorden over digitale transformatie
Kijk hier 2023

20 vragen & antwoorden over digitale transformatie

20 vragen & antwoorden over digitale transformatie

Digitale transformatie raakt ons allemaal. Van de kansen en bedreigingen van AI-technologieën zoals Chat GPT, tot het ontwikkelen van nieuwe, digitale businessmodellen.

Dit is niet langer iets wat alleen bij de IT-afdeling ligt. Digitale transformatie beïnvloedt elke organisatie en ieders werk. Het is cruciaal dat medewerkers, managers en leiders begrijpen wat het inhoudt. Dit boek helpt om inzicht te krijgen in vragen als:
- Welke rol speelt data in digitale transformatie?
- Hoe gaan we om met weerstand?
- Wat betekent digitale transformatie voor het leiderschap?
- Wat moeten we in de organisatie opnieuw inrichten?

Menno Lanting geeft in dit boek - in duidelijke en begrijpelijke taal - antwoord op de twintig meest relevante vragen over digitale transformatie. Deze antwoorden ondersteunt hij met praktische inzichten en concrete voorbeelden uit de praktijk, waarbij hij kan putten uit de ervaringen van mensen uit zeer uiteenlopende organisaties, zoals Gemeente Amsterdam, Politie Nederland, Suitsupply, Talpa, VGZ, Albert Heijn en Vopak.

Uit het transformatiemoeras
Kijk hier 2021

Uit het transformatiemoeras

Vind maar eens een organisatie die niet bezig is met ‘de digitale transformatie’. Toch blijken de meeste organisaties na een enthousiast begin vast te lopen in een waar transformatiemoeras. Ondanks alle investeringen, veranderplannen, transformatiemodellen, canvassen en consultancytrajecten lukt het ze niet om echte resultaten te boeken.

In Uit het transformatiemoeras analyseert Menno Lanting haarfijn wat er misgaat. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland beschrijft hij de vijf kritische faalfactoren die echte transformatie in de weg staan. En natuurlijk schetst hij ook de uitweg: om los te komen uit het moeras moet de organisatie zich omvormen tot een lerende organisatie.

Disruptie in de overheid
Kijk hier 2019

Disruptie in de overheid

In 'Disruptie in de overheid' spitst Menno Lanting zijn inzichten over de zin en onzin van disruptie uit zijn bestseller 'De disruptieparadox' toe op de overheid. Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op organisaties, leiderschap en innovatie.

Aan de hand van herkenbare voorbeelden en cases geeft hij praktische handvatten en advies over hoe de publieke en semipublieke sector zichzelf op grote en op kleine schaal kunnen vernieuwen.

Het geheim van disruptie
Kijk hier 2019

Het geheim van disruptie

'Het geheim van disruptie' van Menno Lanting is een integrale uitgave van de kernboodschap uit zijn meest recente bestseller 'De disruptieparadox': de vier paradoxen van disruptie. Lanting legt in dat boek de aard van disruptie bloot en laat zien hoe organisaties ermee om kunnen gaan.

De disruptie paradox
Kijk hier 2017

De disruptie paradox

In 5 stappen naar echte vernieuwing

Dat de wereld verandert en dat dat razendsnel gaat, weet u onderhand wel. De voorbeelden van Airbnb, Uber en Kodak heeft u al talloze malen gehoord. Dat het roer om moet, is duidelijk. Disruptie is dan ook het nieuwste toverwoord.

Voor een aantal organisaties is volledige disruptie daadwerkelijk de enige, zinvolle strategie. In andere gevallen gaan de technologische veranderingen meer geleidelijk en is het effectiever om aandacht te geven aan het verbeteren van de basis en aan gerichte innovatie.

Hoe word ik een speedboot?
Kijk hier 2015

Hoe word ik een speedboot?

De 7 principes van wendbaar werken, leren en ondernemen

Menno Lanting reisde de wereld over op zoek naar de meest inspirerende ondernemers en organisaties, zowel start-ups als grote multinationals. In 'Olietankers en speedboten' schreef hij een apart hoofdstuk genaamd 'Hoe word ik een speedboot?' over de belangrijkste lessen om ons voor te bereiden op de toekomst en op de nieuwe manier van werken. Dat hoofdstuk vind je hier integraal terug, aangevuld met een leeslijst van boeken en bronnen die je verder helpen naar meer flexibiliteit en snelheid.

Olietankers & speedboten
Kijk hier 2015

Olietankers & speedboten

Wendbaar werken in de 21e eeuw

We moeten iets met die digitale ontwikkelingen, zeggen veel ondernemers. Maar daarmee wordt technologie het doel, niet het middel. De kern van werk en ondernemen is snelheid, kunnen veranderen, experimenteren, falen en leren.

Het gaat er niet om wat u wel of niet doet met alle techniek; het gaat erom of u voldoende flexibel en open bent om in deze veranderende wereld een bijdrage te blijven leveren. In 'Olietankers en speedboten' schetst Menno Lanting een beeld van de nabije toekomst aan de hand van de expertise van vele internationale professionals en ondernemers.

 

Oil tankers and speedboats
Kijk hier 2015

Oil tankers and speedboats

Agility at work in the 21st century

Menno Lanting has embarked on a journey to discover what the future holds for innovation, organizations and work. He engaged in discussions with a hundred inspiring professionals and entrepreneurs all over the world. And Lanting has succeeded in distilling many practical tips and useful insights from their cases and experiences. Now you, too, can learn the tricks of the trade from such diverse and important organizations as Airbnb, Audi, NASA, Netflix, Philips and the WWF.

De slimme organisatie
Kijk hier 2013

De slimme organisatie

De toekomst van werk, leiderschap en innovatie

Mensen maken steeds beter gebruik van digitale technologie. Maar terwijl zij met behulp van hun netwerk het beste uit zichzelf halen, lukt het hun werkgevers vaak niet om dat potentieel ook in de organisatie te benutten.

In dit boek laat Menno Lanting zien hoe bedrijven slimmer kunnen worden en hun cultuur en organisatie kunnen verbeteren met behulp van de nieuwste technologie. Met veel praktische tips en voorbeelden laat hij zien wat je kunt doen: van virtuele teams en crowdsourcing tot serious games en feedbacksystemen.

Lead with a Tweet
Kijk hier 2013

Lead with a Tweet

Werken en organiseren in de 21e eeuw

Menno Lanting heeft als geen ander de vinger aan de pols van de veranderingen in organisaties en deelt zijn kennis en ideeën graag online. Vaak wat scherp geformuleerd, om mensen te prikkelen en een discussie uit te lokken.

In dit boek, gebaseerd op zijn Twittercolleges, presenteert Menno Lanting 60 stellingen die als steen in de vijver verandering op gang kunnen brengen, in elke organisatie. Lead with a tweet is daarmee een to-do list voor vooruitstrevende leiders.

Iedereen CEO
Kijk hier 2011

Iedereen CEO

Netwerkleiderschap en de nieuwe organisatie

Sociale netwerken en nieuwe technologieën stellen de kenniswerker in staat om zelf het eigen werk te organiseren en de professionele ontwikkeling vorm te geven. Daar is lang niet altijd meer een organisatie of een manager voor nodig.

Wat betekenen de nieuwe organisatievormen voor de rol van de manager? En moet de traditionele machtsstructuur op z'n kop nu de rol van collectief leiderschap toeneemt? Menno Lanting beantwoordt deze en andere vragen in dit vervolg op de bestseller Connect!

Connect!
Kijk hier 2010

Connect!

De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap

LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube: miljoenen mensen zijn virtueel met elkaar verbonden. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift van bedrijven naar deze sociale netwerken. Veel bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker. Binnen deze organisaties moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden. Connect! is een welgemeende aansporing. Want het is tijd om te handelen, en wel nu.