Grip op de digitale transformatie (ook als webinar)

Niet de technologie, maar de mens centraal. Lessen uit de praktijk

Ondanks alle goede voornemens, talloze modellen, en stappenplannen blijken veel digitale transformaties maar moeizaam van de grond te komen. In de meeste organisatie zijn er genoeg ideeën voor digitalisering. De vraag is echter hoe je daar een logische samenhang in aanbrengt die zorgt voor de ondersteuning van de gekozen strategie. Menno Lanting sprak met CEO's, leiders en ondernemers van bekende organisaties en deelt in een stevig onderbouwde presentatie de belangrijkste inzichten.

Live & virtueel event vanuit het Tuschinski theater Amsterdam

Succesvol innoveren. Lessen van de 100 meest innovatieve organisaties

Een presentatie vanuit het beroemde Tuschinski theater in Amsterdam met daarbij een aantal deelnemers die fysiek aanwezig zijn (afhankelijk van de toekomstige RIVM richtlijnen). Daarnaast zal de bijeenkomst doormiddel van 360 graden live streaming te volgen zijn op afstand. Deelnemers hebben via hun laptop/computer of een eenvoudige VR bril (voorafgaand op te sturen per post) zelf invloed op waar ze naar kijken. Een online ervaring waarbij men echt onderdeel uitmaakt van wat er live op het podium gebeurd.

Menno Lanting bezocht persoonlijk een groot aantal van de meeste innovatieve organisaties en deelt in deze unieke, hybride presentatie de belangrijkste lessen waar je morgen mee aan de slag kunt.

De disruptie paradox (ook als webinar)

In 5 stappen naar echte vernieuwing

Dat de wereld verandert en dat alles razendsnel gaat weet u onderhand wel. De voorbeelden van AirBnB, Uber en Kodak heeft u al talloze malen gehoord. Dat het roer om moet is duidelijk, maar in de praktijk valt het nog niet mee om tot resultaat te komen. Kortom: u zoekt een realitisch verhaal over de zin en onzin van disruptie. Wat betekent het voor uw organisatie en welke concrete stappen kunt u zetten naar echte vernieuwing?

In een inspirerende en humorvolle presentatie geeft Menno Lanting een nuchtere kijk op disruptie en schets hij een heldere route naar innovatie aan de hand van aansprekende cases en praktische modellen.

Van trends naar praktijk (ook als webinar)

Geen stip aan de horizon, maar vandaag aan de slag met de toekomst

Er zijn voldoende trendwatchers die u kunnen vertellen over nieuwe technologieën zoals blockchain, robotisering en artificial intelligence. Echter te vaak blijft het een 'ver van mijn bed show'.

Nieuwe technologieën of concepten vragen namelijk om een omslag in het denken over hoe waarde gecreëerd kan worden. De vraag is dan ook hoe je de toekomst vandaag al in je dagelijkse praktijk een plek kunt geven. Menno Lanting geeft hiervoor praktische inzichten en tips.

De impact van digitale technologie op mens en organisatie (ook als webinar)

Digital humans

Door de eeuwen heen hebben nieuwe technologieën revoluties veroorzaakt. Op dit moment staan we aan de vooravond van de vierde disruptieve omwenteling: het tijdperk waarin technologie en mensen versmelten: de opkomst van de ‘digital human’. Welke impact heeft dat op de maatschappij, business modellen, organisaties en onze manier van werken? Menno Lanting bezocht wereldwijd zowel de meest aansprekende startups als ook de enkele bedrijven die al experimenteren met deze nieuwe, disruptieve toepassing.

Olietankers en speedboten (ook als webinar)

Wendbaar werken en ondernemen in de 21e eeuw

Gevestigde bedrijven vinden het vaak lastig om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Hun bestaande structuren en businessmodellen zijn gebaseerd op oude uitgangspunten. Hoe zorg je er als organisatie dan toch voor dat je wendbaar blijft? In zijn presentatie deelt Menno Lanting de 5 belangrijkste tips van de 100 innovatieve organisaties die hij persoonlijk bezocht.

Hoe ziet de overheid van de toekomst er uit? (ook als webinar)

Innovatie en disruptie in de overheid

Aan de hand van herkenbare voorbeelden en cases geeft Menno Lanting praktische handvatten en advies over hoe de publieke en semipublieke sector zichzelf op grote en op kleine schaal kunnen vernieuwen. Zo maken onder andere virtual reality, de blockchain en kunstmatige intelligentie meer mogelijk dan we ons kunnen voorstellen. Alvast een tipje van de sluier: zolang de basis niet voldoende op orde is, heeft het weinig nut disruptie na te streven.

De slimme organisatie (ook als webinar)

Hoe kan uw organisatie 10x slimmer en 10x sneller?

Mensen maken steeds beter gebruik van digitale technologie. Maar terwijl zij met behulp van hun netwerk het beste uit zichzelf halen, lukt het hun werkgevers vaak niet om dat potentieel ook in de organisatie te benutten. In een sprankelende presentatie laat Menno Lanting zien hoe bedrijven slimmer kunnen worden en hun cultuur en organisatie kunnen verbeteren met behulp van de nieuwste technologie.

De zin en onzin van zelfsturing (ook als webinar)

De toekomst van organisaties

Nieuwe technologieën stellen medewerkers steeds meer in staat om zelf zijn werk te organiseren. Daar is lang niet altijd meer een organisatie of een manager voor nodig. Steeds vaker wordt er gewerkt in zelfsturende teams met veel autonomie. Wat betekenen deze nieuwe organisatievormen voor de rol van de manager? En hoe kunnen medewerkers al die nieuwe technologie gebruiken om hun kennis en kunde beter voor het voetlicht te brengen? Menno Lanting beantwoordt deze en andere vragen in een prikkelende en humorvolle presentatie.